Day: December 2, 2022

វេទិកា AMF និង កិច្ចប្រជុំ MGMACឆ្នាំ២០២២ជាយន្តការអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់អាស៊ាន អាចបង្កើនទំនាក់ទំនង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ

ម៉ឹង កុសល (០២ ១២ ២០២២) វេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ាន AMF និង កិច្ចប្រជុំអភិបាលរាជធានី និង រដ្ឋធានីអាស៊ាន MGMAC ឆ្នាំ២០២២ជាយន្តការដែលអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់អាស៊ាន អាចបង្កើនទំនាក់ទំនង ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍។ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ាន និង កិច្ចប្រជុំអភិបាល រាជធានី ...